Inflation

Er du interesseret i, at din pension bevarer sin købekraft?

Inflationen udhuler din pension, og det bliver formentlig værre! IBM’s praksis frem til 1992 var at regulere pensionerne hvert andet år på grundlag af det af Danmarks Statistik beregnede prisindeks.

Denne praksis stoppede i 1992, og er blot blevet efterfulgt med en enkelt regulering i 1999, hvor reguleringen udelukkende blev givet til pensioner, der var trådt i kraft i 1995 eller tidligere.

Pensionsreguleringer:

Forbrugerprisindekset

Nedenfor kan du se, hvordan forbrugerprisindekset, ifølge Danmarks Statistik, har udviklet sig.
Årsgennemsnittet for 2015 er sat lig 100.