Lyngby den 9. maj 2007

Medlemsmøde i IBM Pensionsfond - fredag, den 25. maj 2007

Til IBM Pensionsfonds medlemmer

Herved har vi fornøjelsen at indbyde til medlemsmøde fredag den 25. maj kl. 9.00 i kantinen i N91 - Blok 1.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent

 2. Beretning

 3. Regnskab og anvendelse af overskud eller dækning af tab.

 4. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer:

       Kai Adelhorst             (villig til genvalg)
       Bo Hviid Jensen          (genopstiller ikke)

 5. Valg af 2 suppleanter:

       Mikael Overgaard       (villig til genvalg)
       Oluf Jørgensen           (villig til genvalg)

 6. Valg af revisor:

  PricewaterhouseCoopers  (foreslås genvalgt)

 7. Spørgsmål, forslag begæret på dagsordenen. Ingen

 8. Eventuelt.
 
Beretning, regnskab, og fuldmagt samt vedtægter og regulativ kan af medarbejdere ses på IBM Nordic HR’s intranet.
 

Indkaldelse, regnskab, samt fuldmagt vil blive sendt til pensionerede medlemmer og ægtefællepensionister.

Afstemninger på medlemsmødet sker ved personligt fremmøde eller ved fuldmagt i henhold til vedtægternes § 12, stk. 2 og stk. 4. Ønsker du at afgive fuldmagt, benyttes formularen på intranettet. Den skal være bestyrelsen i hænde senest ugedagen før medlemsmødet dvs. fredag, den 18. maj (kan sendes til personaleafdelingen N91/401-02).

Medlemsmødet forventes at vare ca. 1 time.


IBM Pensionsfond
Lars Mikkelgaard-Jensen

Send e-mail Print denne side Sitemap Anbefal denne side