Kgs. Lyngby den 11. maj 2006

Medlemsmøde i IBM Pensionsfond torsdag den 30. maj 2006

Til IBM Pensionsfonds medlemmer

Herved har vi fornøjelsen at indbyde til medlemsmøde torsdag den 30. maj kl. 9.00 i kantinen i N91 Blok 1.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent

 2. Beretning

 3. Regnskab og anvendelse af overskud eller dækning af tab.

 4. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer:

       Kai Adelhorst         (villig til genvalg)
       Bo Hviid Jensen      (villig til genvalg)

 5. Valg af 2 suppleanter:

       Mikael Overgaard   (villig til genvalg)
       Oluf Jørgensen       (villig til genvalg)

 6. Valg af revisor:

  PricewaterhouseCoopers (foreslås genvalgt)

 7. Forslag til ændring af vedtægternes § 5, stk.1. Ordinært medlemsmøde (se bilag)

 8. Forslag til ændring af vedtægternes § 8, stk.1. Dagsordenens indhold (se bilag)

 9. Forslag til ændring af vedtægternes § 15, stk.1. Forretningsførerens hverv (se bilag)

 10. Eventuelt.
 
Beretning, regnskab, de detaljerede forslag til ændring af regulativet og fuldmagt samt vedtægter og regulativ kan af medarbejdere ses på IBM Nordic HR’s intranet.
 
Indkaldelse, regnskab, de detaljerede forslag til ændring af regulativet og fuldmagt vil blive sendt til pensionerede medlemmer og ægtefællepensionister.
 
Afstemninger på medlemsmødet sker ved personligt fremmøde eller ved fuldmagt i henhold til vedtægternes § 12, stk. 2 og stk. 4. Ønsker du at afgive fuldmagt, benyttes formularen på intranettet. Den skal være bestyrelsen i hænde senest ugedagen før medlemsmødet dvs. tirsdag den 23. maj (kan sendes til personaleafdelingen N91/401-02).

Medlemsmødet forventes at vare ca. 1 time.


IBM Pensionsfond
Lars Mikkelgaard-Jensen
Send e-mail Print denne side Sitemap Anbefal denne side